• Adatszolgáltatás január 31-ig!

  Figyelem, ismét határidő közeleg!

  Aki turistáknak adja ki a szobáját/lakását, annak bizony minden év január 31-ig írásban adatot kell szolgáltatnia az előző évi vendégek és a vendégéjszakák számáról.

  Miről is van pontosan szó? Természetesen a 239/2009-es kormányrendeletről, az adatszolgáltatási részt alább idézzük pontról pontra, aki a teljes törvényt szeretné elolvasni, az ITT teheti meg.

  Kérjük, töltsd ki a szükséges mezőket, és küldjük is a dokumentumot!

   

  239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről:

  16. § (1) Az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre (a továbbiakban: tárgyév) vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni a következőkről:

  a) fogadott vendégek száma, és

  b) a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák száma.

  (2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat összesítve, valamint magyarországi lakóhellyel rendelkező és magyarországi lakóhellyel nem rendelkező vendégek szerinti bontásban kell közölni. Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás személyes adatokat nem tartalmazhat.

  (3) A jegyző az (1) bekezdés szerint részére szolgáltatott adatokat statisztikai célokra a Központi Statisztikai Hivatal rendelkezésére bocsátja.

  Kérjük, töltsd ki a szükséges mezőket, és küldjük is a dokumentumot!

Comments are closed.